Kejlstrupvej 7, Feldballe, 8410 Rønde, Tlf.: 87535491

 

Velkommen til Feldballe Frie Børnehus

Fra den 1. august 2017 er Feldballe Frie Børnehus en privat institution med vuggestue og børnehave
- som en del af Feldballe Friskole.
 
For at høre mere om Feldballe Frie Børnehus - kontakt os på tlf. 69692551
- eller læs mere på http://www.feldballe-friskole.dk/brnehuset